Onze moestuin

Groenten, bijenbiotoop en klokkengeluid

Sinds generaties zorgt onze moestuin op FeelkesHof voor vitaminen en afwisseling op de boerentafel. Ondanks deze lange gewoonte lag de moestuin een aantal jaar braak. Maar vandaag zijn we trots dat de traditie weer in ere is hersteld! Veel moestuinkennis over de seizoenen, bodem en  groenteteelt werd overgeleverd en verrijkt met nieuwe ervaringen en inzichten in het biologisch tuinieren en de permacultuur. Net als weleer staan eerbied voor de plant, de bodem en het bodemleven centraal. Concreet betekent dit dat we zo weinig mogelijk spitten en de bodem zoveel mogelijk bedekt houden met organisch materiaal om het bodemleven en –schimmels niet te verstoren. Het spreekt voor zich dat we geen chemische hulpmiddelen gebruiken. Kortom, een levend geheel dat de planten voedt en van voedingsstoffen en spoorelementen voorziet, essentiële bouwstenen voor ons menselijke lichaam. Daarenboven blijkt deze werkwijze zeer effectief bij de huidige klimaatverandering met warme en droge zomers. Zo blijven we genieten van een kwalitatieve en zeer bevredigende oogst.

Naast aandacht en eerbied voor de bodem leunt de moestuin dicht aan bij het boerderijwoonhuis. Figuurlijk krijgt het de bescherming van het dorp en het kerkje met zijn lieftallige toren waar nog elk halfuur en op gezette tijden de klokken je aan het voortschrijden van de dag herinneren.

Zo is de tuin niet enkel een nutstuin maar maakt het ook deel uit van ons natuurlijk menselijk gebeuren. En zoals het brood op het hof met liefde en tijd om te rijzen gebakken wordt, zo krijgen onze teelten de tijd om in het ritme van de seizoen te volgroeien.

Als extraatje zijn er nog de weelderige bloemen op het hof en in de moestuin. Ze zijn niet alleen een streling voor het oog maar vormen een biotoop voor bijen en zweefvliegen. Als boerderij met een hart voor de natuur willen we deze onmisbare, natuurlijke schakel niet over het hoofd zien.